Punct de lucru GP Intermodal CRISTEȘTI - JIJIA

Este situat în localitatea Cristești, Județul Iași, cu acces direct în D.N. 28, în imediata vecinătate a viitoarei autostrăzi ce leagă România de Republica Moldova, acces direct cf cu stația CFR Cristești-Jijia ce face legătura pe cale largă spre Ungheni Moldova.

Punctul de lucru dispune de un dispozitiv amplu de linii cf , atât cale largă cât și cale normală, cheiuri pentru transbordare mărfuri atât din vagoane cale normală cât și vagoane cale largă în mijloace auto și invers.

Se pot manipula mărfuri cu ajutorul macaralei portal 20 tf, stivuitoarelor, instalației de transvazare produse petroliere albe (motorină, benzină).

Mărfurile manipulate din vagoane acoperite sau descoperite, vagoane cisternă sau din mijloace auto, pot fi prezentate la transport sub diferite forme, precum:
  • Mărfuri paletizate;
  • Mărfuri în legături;
  • Mărfuri vrac;
  • Produse petroliere lichide.

Adresa Punctului de Lucru Cristești Jijia
Bdul Gării nr.2 Sat. Cristești Com. Holboca Jud Iași

Telefon: 0749 234 435